Homepage FAQs Establishment company  Người sử dụng lao động được sử dụng tối đa bao nhiêu người lao động nước ngoài tại Việt Nam?

Services

Statistics

  • Visited : 5740648
  • Online : 62

Người sử dụng lao động được sử dụng tối đa bao nhiêu người lao động nước ngoài tại Việt Nam?

Người sử dụng lao động được tuyển lao động nước ngoài với tỷ lệ không quá 3% so với số lao động hiện có của doanh nghiệp, nhưng nhiều nhất không quá 50 người, ít nhất cũng được tuyển 01 người