Homepage Service DỊCH VỤ KÝ QUỸ

Services

Statistics

 • Visited : 5644966
 • Online : 73

DỊCH VỤ KÝ QUỸ

DỊCH VỤ KÝ QUỸ


 
 DỊCH VỤ HỖ TRỢ KÝ QUỸ TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


				TT
				Ngành nghề yêu cầu chứng minh vốn pháp định
				Mức vốn pháp định 

(Triêu đồng)
				Số tiền ký quỹ (Triêu đồng)
				Căn cứ pháp lý
				1.  
				Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
				2.000
				2.000
				Nghị định 52/2007/NĐ-CP
				2.  
				Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
				2.000
				2.000
				Nghị định 104/2007/NĐ-CP
				3.  
				Kinh doanh bất động sản
				6.000
				6.000
				Luật Kinh doanh bất động sản
				4.  
				Kinh doanh sản xuất phim
				1.000
				1.000
				Luật Điện ảnh
				5.  
				Cho thuê lại lao động
				1.000
				1.000
				Bộ luật Lao động
				6.  
				Kinh doanh lữ hành
				500
				500
				Luật Du lịch
				7.  
				Hoạt động giới thiệu việc làm
				300
				300
				Bộ luật Lao động
				8.  
				Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
				5.000
				5.000
				Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
				9.  
				Kiểm toán
				5.000
				5.000
				Luật kiểm toán
				10. 
				Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
				
				
				Luật Giao dịch điện tử
				11. 
				Kinh doanh tư vấn tư vấn du học
				
				
				
				12. 
				Dịch vụ chuyển phát
				2.600
				2.600
				Luật Bưu chính
				13. 
				Thành lập Sở giao dịch hàng hóa
				
				
				Luật Thương mại
				14. 
				Kinh doanh bảo hiểm
				
				
				Luật Kinh doanh bảo hiểm
				15. 
				Kinh doanh đa cấp
				5.000
				5.000
				Luật Thương mại
Khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn và hỗ trợ vốn cho việc ký quỹ xin vui lòng liên hệ:

§ Ông Nguyễn Hoàng Hải

§ Công ty TNHH Tư Vấn Tài Chính - Thuế Đông Dương

§ ĐC: 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, HCM

§ Điện thoại: 0903704871