Homepage Service Thành lập Địa điểm Kinh doanh

Services

Statistics

  • Visited : 5644982
  • Online : 74

Thành lập Doanh nghiệp

Thành lập Địa điểm Kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập : thông báo xác lập địa diểm Kinh doanh theo mẫu; Bản chính các giấy chứng nhận...

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

1.   Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký) (mẫu quy định).

2.   Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 Ghi chú: Địa điểm kinh doanh có thể trực thuộc công ty hoặc chi nhánh công ty (nếu địa điểm kinh doanh có trụ sở cùng tỉnh, thành phố với trụ sở công ty hoặc chi nhánh)