Trang chủ Download Văn bản mới

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6660106
  • Người đang xem : 29

Văn bản mới

Loại Tên file Download
rar

4211/BKHĐT-ĐKKD Hướng dấn tạm thời về Đăng ký Doanh Nghiệp

4211/BKHĐT-ĐKKD Hướng dấn tạm thời về Đăng ký Doanh Nghiệp

rar

777/BHXH-BT Hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT

rar

QĐ 267/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân

rar

NĐ 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

rar

NĐ 28/2015/NĐ-CP về chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

rar

NĐ 16/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về quy định cơ chế tự chủ cảu đơn vị sự nghiệp công lập

rar

NĐ 15/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về đầu tư theo hình thức đối tác Công tư

rar

TT 14/2015/TT-BTC của Bộ Công Thương về phân loại hàng hóa,phân loại để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

rar

TT 04/2015/TT-BCT của Bô Công Thương Sửa Đôi bổ sung TT 20/2014/TT-BCT về quy tắc xuất xứ trong hiệp định KVTM tự do ASEAN - HÀN QUỐC

rar

TT 03/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015

rar

Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc Hội, số 74/2014/QH13

rar

Luật Sửa đổi bổ sung các luật về thuế, số 71/2014/QH13

rar

Luật Sửa đổi bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt của Quốc Hội, số 70/2014/QH13

rar

Luật Quản lí và sử dụng vốn Nhà Nước vào Doanh nghiệp của Quốc Hội, số 69/2014/QH13

rar

Luật Doanh Nghiệp của Quốc Hội, số 68/2014

rar

Luật Đầu Tư của Quốc Hội, số 67/2014/QH13

rar

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản của Quốc Hội, số 66/2014/QH13

rar

Luật Nhà ở của Quốc Hội, số 65/2014

rar

Luật Sửa đổi bổ sung luật thi hành án dân sự của Quốc Hội, số 64/2014/QH13

rar

Luật Tổ chức Viện Kiểm Soát Nhân Dân của Quốc Hội, số 63/2014/QH13