Trang chủ Download VĂN BẢN PHÁP QUY

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6660046
  • Người đang xem : 19

VĂN BẢN PHÁP QUY

Loại Tên file Download
rar

TT 11/2015/BKHCN về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu Công Nghiệp

11_2015_TT_BKHCN_Xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_linh_vuc_So_huu_cong_nghiep

pdf

TT 10/2014/TT-BVHTTDL về hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

pdf

NĐ 57/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

pdf

NĐ 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

pdf

NĐ 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

pdf

NĐ 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

doc

NĐ 167/2013/NĐ-CP-quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh,trật tự,an toàn xã hội...

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH,

TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

doc

TT 21/2012/TT-BCA Về đổi con dấu

pdf

NĐ 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

pdf

Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

pdf

Quyết định 68/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính

zip

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

zip

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010

zip

Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011

zip

NĐ 13/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật về Thuế

zip

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008

zip

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008

zip

Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010

zip

NĐ 89/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức

zip

NĐ 128/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008