Trang chủ Download VĂN BẢN PHÁP QUY

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 5573434
  • Người đang xem : 74

VĂN BẢN PHÁP QUY

Loại Tên file Download
zip

NĐ 105/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số

zip

NĐ 90/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất

zip

NĐ 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

zip

NĐ 76/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 NĐ 06/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

zip

NĐ 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá

zip

NĐ 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

zip

NĐ 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

zip

NĐ 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính

zip

NĐ 62/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 53/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

zip

NĐ 60/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

zip

NĐ 60/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

zip

NĐ 58/2011/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

zip

NĐ 54/2009/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

zip

NĐ 49/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

zip

NĐ 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

zip

NĐ 41/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

zip

NĐ 39/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

zip

NĐ 37/2005/NĐ-CP về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

zip

NĐ 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

zip

NĐ 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản