Trang chủ Dịch vụ Đ/V CÔNG TY CỔ PHẦN

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6660114
  • Người đang xem : 32

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đ/V CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký đối với công ty Cổ phần: - Thay đổi ngành nghề kinh doanh - Thay đổi tên công ty - Thay đổi địa chỉ, trụ sở - Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Thay đổi vốn - Thay đổi cổ đông sáng lập

 

A. THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH  CÔNG TY CỔ PHẦN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010)

Hồ sơ gồm:

1.   Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).

3.   Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ  tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp) nội dung gồm 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh. 2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông. 3. Chương trình và nội dung cuộc họp. 4. Chủ toạ và thư ký. 5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 6. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng. 7. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. 8. Các quyết định đã được thông qua. 9. Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).

Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận.

4.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

5.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề.

6.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

B. THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Xem thêm

C. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ

Xem thêm

D. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Xem thêm

E. THAY ĐỔI VỐN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Xem thêm

F. THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Xem thêm

G. ĐĂNG KÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH KHI DOANH NGHIỆP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, BÁN CỔ PHẦN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Xem thêm

 
 
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ đơn vị phụ trách tư vấn dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất:
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN ĐÔNG DƯƠNG
VP:        60/1 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Phone: (028) 73035035 - Hotline: 0943 117 117- Fax: (028) 3925 9732
Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn - Web:  tuvanluatvietnam.vn