Trang chủ Dịch vụ Đ/V CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN (CSH là cá nhân)

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6660064
  • Người đang xem : 31

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đ/V CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN (CSH là cá nhân)

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký đối với công ty TNHH 1 thành viên (CSH là cá nhân): - Thay đổi ngành nghề kinh doanh - Thay đổi tên công ty - Thay đổi vốn - Thay đổi địa chỉ, trụ sở - Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Thay đổi chủ doanh nghiệp

 

A. THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH  

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

Hồ sơ bao gồm: 

1.   Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);

3.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

5.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

B. THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

 Hồ sơ bao gồm:

1.   Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).

3.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

C. THAY ĐỔI VỐN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

1.   Thông báo tăng vốn đăng ký kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).

3.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

D. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

Hồ sơ gồm: 

I.   Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong cùng tỉnh/thành phố

1.   Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).

3.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

II.   Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khác tỉnh/thành phố

1.   Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định).

2.   Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty (mẫu tham khảo).

3.   Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên được quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp) (mẫu quy định).

4.   Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký) (mẫu tham khảo).

5.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

E. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

Hồ sơ gồm

1.   Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (do chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ký) (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu công ty ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).

3.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty:

3.1.   Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

3.2.   Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, giấy phép lao độngvà hộ chiếu.

4.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

F. THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

Hồ sơ gồm: 

1.   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký) (mẫu quy định).

2.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới:

2.1.   Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2.2.   Chủ sở hữu là tổ chức:

-   Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

-   Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 2.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền.

3.   Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty (mẫu tham khảo).

4.   Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng vốn.

5.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 

 

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ để được tư vấn miễn phí, nhiệt tình, chính xác và nhanh nhất:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ALPHA
VP:        60/1 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Phone: (028) 73035035 - Hotline: 0943 117 117- Fax: (028) 3925 9732
Email:   luatsu@tuvanluatvietnam.vn - Web:  tuvanluatvietnam.vn