Trang chủ Dịch vụ Đ/V DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6664972
  • Người đang xem : 39

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đ/V DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký đối với DNTN: -   Thay đổi ngành nghề kinh doanh -   Thay đổi tên doanh nghiệp -   Thay đổi vốn -   Thay đổi địa chỉ, trụ sở -   Thay đổi chủ doanh nghiệp

 

A. THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

 Hồ sơ gồm:

1.   Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định).

2.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

3.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

4.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

B. THAY ĐỔI TÊN DN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

Hồ sơ gồm: 

1.   Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định).

2.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

C. THAY ĐỔI VỐN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

1.   Thông báo tăng, giảm vốn đầu tư (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định).

2.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

D. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

 Hồ sơ gồm:

1.   Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định).

2.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

E.  THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010)

I.   TRƯỜNG HỢP CHỦ DNTN BÁN DOANH NGHIỆP:

1.   Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua) (mẫu quy định).

2.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

3.   Hợp đồng mua bán và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

4.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

II.    TRƯỜNG HỢP CHỦ DNTN TẶNG, CHO DN:

1.   Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người tặng cho; người được tặng cho) (mẫu quy định).

2.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người được tặng cho: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

3.   Hợp đồng hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc tặng cho.

4.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

III.    TRƯỜNG HỢP CHỦ DNTN CHẾT, MẤT TÍCH:

1.   Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người người thừa kế) (mẫu quy định).

2.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người người thừa kế: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu,

3.   Giấy chứng tử, tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

4.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ đơn vị phụ trách tư vấn dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất:
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN ĐÔNG DƯƠNG
VP:        60/1 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Phone: (028) 73035035 - Hotline: 0943 117 117- Fax: (028) 3925 9732
Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn - Web:  tuvanluatvietnam.vn