Trang chủ Dịch vụ THÀNH LẬP CÔNG TY

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6660080
  • Người đang xem : 40

THÀNH LẬP CÔNG TY

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

Hiện nay thủ tục thành lập công ty đã được đơn giản hóa rất nhiều so với trước kia. Bạn chỉ cần ngồi trước máy vi tính có nối Internet bạn có thể biết được mọi thủ tục thành lập doanh nghiệp. Song điều đó không giúp bạn giải toả những câu hỏi...

 

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân, thực hiện hồ sơ đăng ký Kinh doanh , đăng ký Thuế; hướng dẫn kê khai thông tin giấy đề nghị đăng ký Kinh doanh...

 

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tư vấn cách thức thành lập công ty tnhh một thành viên

 

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Có 2 loại hình: công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

 

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

 

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hướng dẫn các thủ tục thành lập công ty cổ phần, tư vấn đăng ký kinh doanh

 

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Những vấn đề cần biết khi thành lập công ty Hợp Danh

 

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Thủ tục thành lập Hợp tác xã: trình tự; cách thức; thành phần, số lượng hồ sơ theo mẫu; căn cứ pháp lý...

 

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hồ sơ đăng ký thành lập : thông báo xác lập địa diểm Kinh doanh theo mẫu; Bản chính các giấy chứng nhận...

 

MỘT SỐ SO SÁNH ĐỂ LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THÍCH HỢP

Một số so sánh giữa các loại hình doanh nghiệp

 

DANH MỤC HÀNG HÓA - DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Danh mục hàng hóa - dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2005