Trang chủ Dịch vụ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6666178
  • Người đang xem : 26

THÀNH LẬP CÔNG TY

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Thủ tục thành lập Hợp tác xã: trình tự; cách thức; thành phần, số lượng hồ sơ theo mẫu; căn cứ pháp lý...

 

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

 

I.    Trình tự thực hiện: 

-     Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại Bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh hoặc UBND huyện. Khi nhận hồ sơ Bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

-    Bước 2: Kiểm tra hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

-    B­­ước 3: Trong quá trình thẩm định và giải quyết, nếu hồ sơ có vướng mắc phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ.

-    Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu t­­­ư. Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã tại bộ phận một cửa.

II.   Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/TP hoặc UBND huyện/quận.

 

III.  Thành phần, số lượng hồ sơ: theo mẫu hướng dẫu tại nghị định số77/2005/NĐ-CP và thông tư số 05/2005/TT-BKH.

a)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-   Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo mẫu.

-   Điều lệ hợp tác xã.

-   Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã.

-   Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

-   Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Ban quản trị, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo qui định của pháp luật.

-   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định.

-   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong Ban quản trị HTX đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

-   Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.

b)   Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

-   Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

-   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

-   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/TP hoặc UBND huyện/quận.

-   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

-   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có.

Căn cứ pháp lý:

*   Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 qui định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

*   Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

*   Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ Hợp tác xã.

*   Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh HTX.

*   Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008.

 

 

 
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ đơn vị phụ trách tư vấn dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất:
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN ĐÔNG DƯƠNG
VP:        60/1 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Phone: (028) 73035035 - Hotline: 0943 117 117- Fax: (028) 3925 9732
Email:   luatsu@tuvanluatvietnam.vn - Web:  tuvanluatvietnam.vn