Trang chủ Dịch vụ TƯ VẤN THUẾ

Dịch vụ

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 6660070
  • Người đang xem : 34

TƯ VẤN THUẾ

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế GTGT (tiếng anh là Value Added Tax, viết tắt là VAT) là loại thuế ra đời nhằm khắc phục việc đánh thuế trùng lắp của thuế doanh thu, nó chỉ đánh vào giá trị tăng thêm (được thể hiện bằng tiền lương, tiền công, lợi nhuận, lợi tức và các khoản chi phí tài chính khác) của các sản phẩm, dịch vụ tại mỗi công đoạn sản xuất và lưu thông, làm sao để đến cuối chu kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ thì tổng số thuế thu được ở các công đoạn sẽ khớp với số thuế tính theo giá bán cho người cuối cùng.

 

THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU

Trong điều kiện nền kinh tế Thế giới phát triển theo xu hướng quốc tế hóa thì pháp luật của các nước về thuế quan ngày càng có xu thế hội nhập với các quốc gia trong khu vực và trên phạm vi toàn Thế giới. Thế quan ở Việt Nam có tên gọi là thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu. Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu là loại thuế đánh vào các hàng hóa mậu dịch, phi mậu dịch được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam

 

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế TNDN là loại thuế thu vào thu nhập phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu nhập khác hợp pháp cuả các tổ chức (còn được gọi là các doanh nghiệp).

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế điều tiết vào phần thu nhập hợp pháp của cá nhân có được theo quy định của pháp luật.

 

QUẢN LÝ THUẾ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật quy định về quản lý thuế

 

CÁC THỦ TỤC VỀ THUẾ

Đăng ký Thuế, cấp MST - Kê khai nộp Thuế - Hóa đơn - Quyết toán Thuế - Miễn giảm Thuế TNDN - Hoàn Thuế - Khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực Thuế - Kiểm tra thanh tra Thuế