08/01/2024

Tạm hoãn (bị cấm) xuất cảnh

Tạm hoãn (bị cấm) xuất cảnh Hiện nay một số người khi xuất cảnh vì...